Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • Essentieel Leren
  Bezoekers:
 • STICHTING ESSENTIEEL LEREN INITIEERT EN WERKT SAMEN

  In Voorbereiding en In Uitvoering.

   

  Coachen van leerprocessen van leerlingen en studenten PO en VO.

  Materialen, cursussen en conferenties in samenwerking met Learning Exchange/UK

   

  Studiereis Antioch University/USA met het bijwonen van colleges en scholenbezoeken Essentieel Leren en/of Critical Skills Werkconcept. 

   

  Najaar 2014:Online traject Critical Skills Werkconcept in samenwerking met Antioch University/ USA.  

   

  Najaar 2014: Online traject Essenties in de Praktijk

  in samenwerking met Antioch University/ USA.

   

  Juni 2014: QuadBlogging Critical Thinking. Vijfentwintig dagen beter denken om jezelf beter te leren kennen in relatie met ontwikkeling van integriteit. 

  In samenwerking met Ilse Meelberghs/NL

   

  Project Internationalisering in samenwerking met werkgroep werkconcept Critical Skills/NL

   

  Critical Skills Werkconcept in de klas in samenwerking met werkgroep Werkconcept Critical Skills/NL

   

  ICT/SMedia tools die het leren van leerlingen en studenten ondersteunen. In samenwerking met de

  ICT/SMedia Experts/NL

   

  "Burgerschap" in samenwerking met Denktank Essentieel Leren/NL 

 • Reader Succesvolle Leerder. Habits of Mind en Hart

  HOE WORD IK EEN SUCCESVOLLE LEERDER?

  De relatie met Habits of Mind en Kritisch Denken.

  Praktische Reader.

   

   Succesvolle leerders hebben een heldere, praktische kijk op zaken, hebben grip op de leerstof,  zijn eerder met hun huiswerk klaar, plannen en organiseren wat ze willen bereiken,  snappen dat hetzelfde ook in een andere context kan gebeuren, weten wat je moet doen om ergens te komen, hebben een focus, bereiken doelen,…

   

  Hun houding is er een van betrokkenheid en gemotiveerdheid. Ze willen ook graag van anderen leren maar blijven daarbij wel onafhankelijk. Ze zijn gericht op het stellen van vragen en houden erg van uitdagen en uitgedaagd worden.

   

  Een succesvolle leerder vinden we een competent en onafhankelijk iemand. Hij/Zij weet wie hij/zij is en allemaal kan. Een succesvolle leerder zit “goed in zijn vel”, kan omgaan met wat op zijn pad komt, is een opgewekt, enthousiast persoon en is trots op wat hij/zij heeft bereikt. Mooi om te zien dat leraren en ouders dat dan ook zijn. Fijn om met zo’n iemand te leren en te werken!  

   

  Kan ik mij ontwikkelen tot een succesvolle leerder?  

  Jazeker! Je wordt een succesvol leerder als je tegelijkertijd werkt aan je persoonlijk, sociaal gedrag, je denkvaardigheden en je leren,lerenhouding. Als je beseft dat ze allemaal met elkaar samenhangen en dat jij hiervan de spin in het web bent. Dat jij degene bent die actief bent in het werkproces en alles met elkaar verbindt. De verbinding met jezelf, de ander en wat er toe doet; met de focus op wat je wilt bereiken. Zo bereik je concrete en zichtbare resultaten.

   

  Opbrengsten en effecten.

  Je opbrengsten zijn je uitstekende studieresultaten door adequaat leergedrag op basis van je persoonlijke vaardigheden, je denkvaardigheden en je leerhouding.

   

  Bovendien ben je gegroeid! Je bent competenter geworden als:

  Self-manager: iemand die zelf zijn zaken en gedrag beheert en beheerst,

  Onafhankelijk onderzoeker,

  Een reflectieve leerder,

  Een creatieve denker,

  Een effectieve deelnemer,

  Als teamworker

  en als persoon. 

   

  Wat heb je te doen?

  De bedoeling is dat je beter en gemakkelijker studeert en prima resultaten behaalt.

   

   

  Je gaat daarom werken aan je persoonlijk, sociaal gedrag, je brengt je denkvaardigheden op een hoger plan en je gaat je leren, lerenhouding aanscherpen.

   

  De kracht is de samenhang. Gedrag, vaardigheden en attitude zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!  

   

  Info via envelopje op de eerste pagina 

 • Essential School vs Critical Skills Antioch University
 • Coalition of Essential Schools/USA
 • De 16 Habits of Mind
 • OPROEP Ilse Meelberghs: Help mee om stappen te onderzoeken
 • Reader Essentiele vragen leren stellen

  Reader: Stel Essentiële Vragen! Hoe leer je leerlingen essentiële vragen te formuleren?

   

  Uit de Inleiding:
  Als leraar denk je regelmatig na hoe je leerlingen meer eigenaarschap kunt geven over hun eigen leren.

   

  Stichting Essentieel Leren (STEL) ondersteunt graag bij deze activiteiten die ervoor zorgen dat leerlingen 
  op een open, nieuwsgierige manier met het eigen leerproces bezig blijven.

  Een van de manieren om dit te bereiken is het stellen van Essentiële Vragen. 
  In de reader wordt kort, bondig een krachtig en verbluffend gereedschagepresenteerd om dit te leren.

  Daarnaast biedt de reader ook gereedschap voor hulp bij besluitvormingprocessen.

   

  Scholen  die leerlingen en ouders willen laten participeren zijn gebaat bij de tweede methodiek die is beschreven.  

   

  Informatie via envelopje op de eerste pagina

 • ...ten diepste..

  Ik moest rechts,
  vergiste me naar links,
  en stuitte zo op jou.
  Sindsdien is elke fout een zegen.
  Ik hing zojuist de was op,
  in de regen.

   

   

  We hadden een gesprek en vlekkeloos ging dat niet. Het werd stil toen een van ons zei: "Iemand van ons snapt de ander niet."

 • Essentieel Leren, Fundament van Werkconcept Critical Skills

  Het dynamische werkconcept Critical Skills

  Over het WAT...

  Het Werkconcept Critical Skills is geen vaststaand script maar een dynamisch werkconcept dat gaat over leren.

    

   Over persoonlijk leren, groepsleren, ontwikkelen en over onderwijs. Over het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving.

    

   Het Werkconcept Critical Skills combineert noodzakelijke vaardigheden, attituden en inzichten op basis van fundamentele waarden alswel kennis die er in de 21e eeuw toe doet met hedendaagse tools en werkprocedures.
   Het gedachtegoed van Essentieel Leren is het Fundament.
© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls