Essentieel Leren
 
(Advertentie)
Naar aanleiding van....de IMPACT van TIJD

We waren in museum de Pont (Tilburg), mijn Engelse samenwerkpartner Tim en ik. The Greeting van Bill Viola was voor ons "het beeld" van onze eigen ontmoeting waarin we bewust waren van de IMPACT van TIJD.

 

Wat zie je, hoor je, ervaar je als er tijd is, tijd neemt voor elkaar en voor situaties. En welk impact heeft dat dan op je verder handelen, op je relaties.

 

Het bracht ons naar museum de Pont. Naar de video-installatie The Greeting van Bill Viola. Een van mijn favoriete hedendaagse kunstenaars met een visie: waar het om gaat in leven, bij leren; vanuit het kader van kunst.   

 

In The Greeting zagen we wat de ontmoeting bij ieder van de drie vrouwen doet omdat Viola in volle bandbreedte de tijd nam dit te registreren.

Tijd nemen om te observeren, te registreren, elkaar te ervaren en beseffen dat tijd nemen dus impact heeft op het vervolg. De interpretatie voor dat vervolg. 

 

We spraken erover.

Maar ook over onze samenwerking betreffende het  Critical Skills Werkconcept en over Essentieel Leren, de materialen, cursussen, studiereizen, internationale samenwerking . Alles waar we momenteel mee aan de slag zijn.

 

Tim die zijn ervaringen uitwerkt met het "dieper coachen" van leraren die zowel zelf als hun studenten willen ontwikkelen. Mijn activiteiten op het terrein van het Critical Skills Concept en Essentieel Leren.

We namen de tijd ervoor en menen oprecht dat dit impact heeft op de kwaliteit waarmee we aan de slag zijn en op die van onze persoonlijke "relatie".

 

ELS

 

Voor Bill Viola zie ook de onderstaande 4 boxes. 

 

Bill Viola: De Ontmoeting (museum de Pont)
Bill Viola: The movement in the Moving Image

Tim en ik spraken over de betekenis van engagement. Over betrokkenheid. Verdiepend leren gaat volgens ons over Verbondenheid.

Wat is het goede Engelse woord hiervoor?

STICHTING ESSENTIEEL LEREN INITIEERT EN WERKT SAMEN

In Voorbereiding en In Uitvoering.

 

Materialen, cursussen en conferenties gericht op het begeleiden van, en het verdiepend coachen van leerprocessen in het kader van het  Critical Skills Werkconcept. In samenwerking met Learning Exchange/UK

 

Studiereis Antioch University/USA met het bijwonen van colleges en scholenbezoeken Essentieel Leren en/of Critical Skills Werkconcept. 

 

Najaar 2014:Online traject Critical Skills Werkconcept in samenwerking met Antioch University/ USA.  

 

Najaar 2014: Online traject Essenties in de Praktijk

in samenwerking met Antioch University/ USA.

 

Juni 2014: QuadBlogging Critical Thinking. Vijfentwintig dagen beter denken om jezelf beter te leren kennen in relatie met ontwikkeling van integriteit. 

In samenwerking met Ilse Meelberghs/NL

 

Project Internationalisering in samenwerking met werkgroep werkconcept Critical Skills/NL

 

Critical Skills Werkconcept in de klas in samenwerking met werkgroep Werkconcept Critical Skills/NL

 

"Burgerschap" in samenwerking met Denktank Essentieel Leren/NL 

Voortaan afstuderen aan Pabo met #waarderend onderzoek en niet langer met onderzoek naar onderwijskundige technieken en middelen?

 

"We proberen les te geven zoals we dat graag willen, maar we geven les zoals we zijn" via  Elles Dam @ellesDee77

 

Kessels: Als docenten samen onderwijs gaan verbeteren, om er meer voldoening aan te ontlenen, stellen ze zich hogere eisen dan de inspectie

 

Onze moraal verandert in interactie met de techniek. @ppverbeek

 

VelonCongres: Ethische dilemma 's door opkomst van de techniek.

Essenties, richtinggevers voor leren en onderwijs

Infopagina op basis van een of meer onderstaande Essenties............

 

1 - Werken met leerdoelen voor iedereen

2 - De leraar, docent of opleider is coach en

     instructeur; leerlingen en studenten werken
3 - Ouders zijn bij de hele school en het leren  

     betrokken
4 - Elkaar (h)erkennen en kennen als persoon
5 - Leren en werken op basis van respect en   

     vertrouwen

     Omdat ie zo mooi is: A tone of decency

     and trust....
 6 - Allerlei bronnen inzetten voor leren en  

     ontwikkeling
7 - Onze hersenen goed gebruiken
8 - Samen werken voor een maatschappij op 

     basis van democratie en gelijkwaardigheid.
9 - Laten zien wie we je bent, wat je kent en   

     wat je kunt  
10-Diepgang boven oppervlakkigheid want minder

     is meer

(Advertentie)
OPROEP Ilse Meelberghs: Help mee om stappen te onderzoeken